Aktuality

2. školská úloha

12.01.2012 15:44

Dňa 19.1.2012 budú šiestaci písať 2. školskú úlohu, ktorá bude zameraná na desatinné čísla (písanie, zaokrúhľovanie, porovnávanie, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, slovné úlohy, premena jednotiek dĺžky a hmotnosti, výpočet aritmetického priemeru, prevod desatinného čísla na desatinný zlomok a naopak).

—————


Kontakt

Mgr. Mária Karoľová


Základná škola Pavla Horova
Kpt. Nálepku 16
071 01 Michalovce


056/6422838