6. ročník

 

Záverečné zadanie - textový editor

 

Vytvorte dokument v rozsahu aspoň 2 strany. Text si môžete stiahnuť z internetu, alebo si vymyslite vlastný text (pozor na gramatické chyby!). Nastavte rozloženie do dvoch stĺpcov. Na prvej stránke budú dva obrázky zasahujúce do obidvoch stĺpcov. Text bude oramovaný, strana podfarbená. Hlavička bude obsahovať názov a logo napr. firmy. V päte budú kontaktné informácie (telefón, web stránka a adresa). Všetky údaje môžu byť vymyslené. Na prvej strane budú dve slová, ktoré budú hypertextovým odkazom na dve rôzne stránky. Na druhej strane bude tabuľka a automaticky číslovaný zoznam obsahujúci 5 ľubovoľných položiek. V celom texte budú aspoň tri názvy s nastaveným štýlom Nadpis1. Na konci dokumentu bude vytvorený automatický obsah. Hotové zadanie pošlete na e-mailovú adresu vyučujúcej.

 
 
 

 

späť