Imagine učebnica

 

1. kapitola - KRAJINA IMAGINE; PERO, FARBA A HRÚBKA

imagine_ucebnica_1kapitola.pdf

2. kapitola - OPAKUJ A POMENUJ

imagine_ucebnica_2kapitola.pdf

3. kapitola - STAVEBNICE PRÍKAZOV

imagine_ucebnica_3kapitola.pdf

4. kapitola -  DÔLEŽITÉ UDALOSTI V ŽIVOTE KORYTNAČKY 

imagine_ucebnica_4kapitola.pdf

5. kapitola - VIAC KORYTNAČIEK, VIAC MOŽNOSTÍ

imagine_ucebnica_5kapitola.pdf

6. kapitola - KORYTNAČKY A ICH TVARY

imagine_ucebnica_6kapitola.pdf

7. kapitola - ANIMOVANÉ TVARY A PROCESY

imagine_ucebnica_7kapitola.pdf

8. kapitola - PRÍKAZY S PREMENNÝMI

imagine_ucebnica_8kapitola.pdf

9. kapitola - POHYBY A PRETEKY

imagine_ucebnica_9kapitola.pdf

10. kapitola - POKUSY A ĎALŠIE HRY

imagine_ucebnica_10kapitola.pdf

 

späť