6. ročník

 

Násobok a deliteľ

         úlohy na precvičovanie.docx

        úlohy na precvičovanie.doc

        násobky a delitele.doc        výsledky.doc

 

Príprava na 4. školskú úlohu

        uhly

        násobky a delitele

        kombinatorika

                                                      

späť