7. ročník

 

niekoľko príkladov na precvičovanie pomeru:

pomer