8. ročník

úlohy na precvičovanie základných matematických operácií s celými číslami

sčítanie a odčítanie celých čísel

operácie s celými číslami

 


Kontakt

Mgr. Mária Karoľová


Základná škola Pavla Horova
Kpt. Nálepku 16
071 01 Michalovce


056/6422838