8. ročník

úlohy na precvičovanie základných matematických operácií s celými číslami

sčítanie a odčítanie celých čísel

operácie s celými číslami